'כתבי סביבה צעירים' היא רשת בינלאומית של בני נוער העוסקים בעיתונות וחינוך סביבתי לפיתוח בר קיימא.

מטרת התכנית היא לעודד כתבים צעירים, בגילאי 11 עד 18, לחקור נושאים ובעיות סביבתיות, להציג או להציע פתרונות ולדווח עליהם באמצעים עיתונאיים – כתיבה, צילום או וידאו.

התכנית מעצימה בני נוער לקחת אחריות, לנקוט עמדה סביבתית ולבטא בעיות אלו תוך שימוש בכלים תקשורתיים העומדים לרשותם בימינו. בכך נותנת התכנית הזדמנות לבני הנוער להשמיע את קולם. המטרה הסופית של כתבים צעירים אלה היא להדגיש עוולות סביבתיות ולהביא לתיקונים על ידי הרשויות המתאימות, אך התוצאה היא שצעירים אלה מרגישים שהם יכולים לשנות והתכנית מולידה בהם את הרצון להמשיך כך.

דרך כך מפתחת התכנית מיומנויות וידע בקרב בני הנוער, פועלת להשגת הבנה עמוקה יותר של פיתוח בר קיימא ומשפרת תקשורת ומיומנויות אזרחות: יוזמה אישית, עבודת צוות, ניתוח ביקורתי, אחריות ומנהיגות חברתית.

תכנית 'כתבי סביבה צעירים' הינה כלי אפקטיבי המכין את הצעירים לבגרות חברתית וסביבתית. באמצעות בחירה חופשית של הנושאים ע"י בני הנוער והעלאת דרכים לפתרון, אנו מעודדים אותם להסתכל סביבם, לגלות את המפריע להם ולנסות להביא לשינוי – הם עצמם – בזכות עבודה ודיווח נכון. התכנית מעודדת לגלות את כל המשמעויות של בעיה סביבתית על כל גורמיהם וחותרת להטמיע בבני הנוער עבודה בראיה חיובית ללא "אני מאשים".

ייחודה של התכנית היא בהקניית כלי עבודה נכונים רלוונטיים לימינו של בני הנוער. כיום "פוסטים" עיתונאיים הכתובים נכון, תמונות מדויקות, או סרטונים ברשתות החברתיות הם הפלטפורמה להעברת מסרים, לאיחוד הקהילה סביב נושא משמעותי ולעשייה סביבתית – חברתית אמיתית. התכנית מלמדת את התלמידים כיצד להציג את הנושא ופתרונו על מנת להגיע לאותה עשייה מבורכת.

בנוסף מציעה התכנית אפשרות לקשרים בינלאומיים במהלך העבודה בראיה כי לסביבה אין גבולות. בני הנוער יכולים במהלך העבודה להתייעץ, לערוך סקרים, לשאול ולהתעניין בכל נושא יחד עם עמיתיהם לתכנית ברחבי העולם.

מדי שנה, בחודש מאי, מתקיימת תחרות בינלאומית בין 30 המדינות בהן פועלת התכנית. על מנת לבחור את העבודות שייצגו את ישראל בתחרות, תערך תחרות לאומית בין בני הנוער אשר יגישו תחקירים ועבודות. הזוכים במקום הראשון בכל קטגוריה יזכו להשתתף בתחרות הבינלאומית.

העבודה בבתי הספר מתחילה עם תחילת שנת הלימודים וגם לאחר החגים. נציג אקאושן מגיע לבית הספר ומציג את התכנית ומהלך העבודה לתלמידים. לאחר מכן העבודה מתבצעת בכיתות עם המורים כאשר נשמר קשר רציף בין המורה למנהלת התכנית באקואושן. לכל אורך התכנית ישנן חומרים המועברים לתלמידים – קובץ הנחיות, סרטוני הדרכה ודוגמאות מהארץ ומחו"ל של עבודות משנים עברו. הגשת העבודות הינה בתחילת מרץ.

חשוב להדגיש – כלל החומרים קיימים גם בעברית וגם בערבית כאשר ההגשה לתחרות יכולה להיות בעברית, בערבית או באנגלית, לבחירת המורה והתלמידים