left
1/8
right

עמותת אקואושן

אודות העמותה

אקואושן פועלת במסירות כבר יותר מ-15 שנה למען קידום שמירת הסביבה החופית והימית בישראל. העמותה הוקמה על ידי משפחת וייל בשיתוף עם קבוצה של מדעני סביבה ימית מובילים בישראל. האני מאמין שלנו הוא, כי חיזוק הזיקה בין אזרחי ישראל לים, היא אחת הדרכים המוכחות לקידום השמירה על הסביבה הימית באופן עקבי ובר קיימא. אנחנו חותרים להשגת המטרה שלנו באמצעות מחקר, חינוך, פעילות קהילתית נרחבת והשפעה על מוקדי קבלת החלטות.

עוד עלינו

תמיכה במחקר ימי

מחקר בים הוא עסק יקר. עמותת אקואושן מנגישה עבור קהילת חקר הים בישראל את השימוש בספינת המחקר שבבעלות העמותה. עשרות מחקרים ימיים בשנה מתבצעים באמצעות הספינה שאת הנבחרים שבהם אנחנו מתווכים לציבור הרחב דרך חינוך וקמפיינים על מנת לחזק את הקשר בינו לבין הים ולקדם את הגנת וחקר הים.

קראו עוד

פעילויות חינוך

עמותת אקואושן מעבירה ליותר מ- 20,000 תלמידים ואזרחים בשנה, מגוון פעילויות חינוך והעשרה. תכניות לימוד לבתי ספר בנושאי חקר הים, סיורים להכרת הים והחוף, הרצאות על השפעת האדם על הסביבה הימית, סדנאות והשתלמויות על קיימות, חדשנות ימית ושימור טבע. המומחיות שלנו היא הנגשת נפלאות הים מהיבט מדעי אך בשילוב אמצעים חווייתיים - לגעת, להרגיש ולהריח את הים.

קראו עוד

הובלת קהילות והתנדבות

אנחנו צוות מסור של אוהבי-ים, אבל לבד לא נוכל לעשות מספיק למען הסביבה הימית. מה שעושה את ההבדל אלה הן קהילות הפעילים והמתנדבים שלנו. ביחד, אנחנו מובילים שינוי שמטרתו שיקום ושימור הסביבה הימית ועתיד בו אנחנו, הים והחופים משגשגים אלה לצד אלה.

קראו עוד

שותפויות והשפעה

כמה ממוקדי ההשפעה המשמעותיים ביותר על גורלו של הים ועתידו, נמצאים בידי מקבלי החלטות. מרשויות מקומיות שמתחזקות חופים, משרדי ממשלה, וועדות תכנון ויזמים. יחד עם השותפים שלנו - ארגוני סביבה, המשרד להגנת הסביבה, קרנות ישראליות ובינלאומיות, פורום רשויות החוף והקהילות שבהובלתינו אנו פועלים לייצר השפעה חיובית על מוקדי קבלת החלטות בנוגע לחשיבותה של הגנת הסביבה הימית בישראל.

קראו עוד

שותפים