עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

ניהול סביבתי

ניהול סביבתי

תמונת דגל כחול שותפויות

תוכנית הדגל הכחול

תוכנית הדגל הכחול מעניקה לחופי רחצה ולמרינות תו איכות סביבתי בינלאומי מטעם ארגון FEE - Foundation of Environmental Education. התוכנית פועלת משנת 1987 ועד היום זכו בדגל הכחול כ-5,000 אתרים בכ-50 מדינות.
חוף או מרינה מקבלים את הדגל הכחול אחרי שהוכיחו כי הם עומדים בקריטריונים בינלאומיים של קידום קיימות, שמירה על איכות מי הים, תחזוקה, הבטחת נגישות למגוון אוכלוסיות ולבעלי מוגבלויות ופעילויות חינוך סביבתי לציבור הרחב. אקואושן היא הנציגה הבלעדית של תוכנית הדגל הכחול בישראל והיא מפקחת על העמידה בקריטריונים המחמירים של התוכנית.

תוכנית המפתח הירוק

אקואושן היא הנציגה הבלעדית של תוכנית המפתח הירוק בישראל - תוכנית המעניקה לבתי מלון, אתרי אירוח, אתרי הסעדה ומרכזי כנסים תו איכות בינלאומי מטעם ארגון FEE - Foundation of Environmental Education. התוכנית פועלת משנת 1994 ועד היום זכו במפתח הירוק כ-3,600 עסקים בכ-60 מדינות.
התוכנית מעודדת עסקים לגבש מדיניות סביבתית ומקיימת ארוכת טווח, להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, להעלות את המודעות לשמירה על הסביבה וליצור שינוי התנהגותי בקרב האורחים ואנשי הצוות. אתר זוכה לקבל את המפתח הירוק לאחר שהוכיח כי הוא עומד בקריטריונים המחמירים של התוכנית.

לפרטים נוספים על התוכנית

תוכנית 'חוף נקי'

אקואושן פועלת למניעת שימוש בכלים חד-פעמיים בחופי הים ובעסקים שבסביבתם, בין היתר באמצעות קידום חוקי עזר מקומיים ועידוד אכיפתם ובאמצעות פעולות הסברה בחופי הים בשיתוף עם הרשויות המקומיות. זאת כחלק ממהלך להעלאת המודעות לנזקים הנגרמים מזיהום הים והחופים בפלסטיק. כמו כן, בשנים האחרונות שותפה אקואושן לקמפיין פרסומי נרחב, ביחד עם המשרד להגנת הסביבה, המקדם שינוי התנהגות של הציבור הרחב בכל הקשור לשימוש בכלים חד-פעמיים בחופי הים.

אנשי הים התיכון

אנשי הים התיכון היא רשת ארצית של קהילות הפועלות להקמת שמורות ימיות בים התיכון של ישראל. רשת אנשי הים התיכון מרוכזת ע"י אנו-עושים שינוי, וחברים בה אקואושן, צלול, דלפי, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, מגמה ירוקה וההתאחדות הישראלית לצלילה.
קידוחים, צינורות, זיהום, ליכלוך, שנים של דייג לא מבוקר – כל אלו מאיימים על מינים ומשבשים את המערכת האקולוגית באופן שעלול להיות בלתי הפיך. הדולפינים, הצבים, סוסוני הים, האלמוגים והים התיכון שלנו, ניצבים בפני השפעות מאתגרות מעשה ידינו. התאגדנו יחד, כמה מארגוני הסביבה המובילים בישראל תוך ליווי של רשות הטבע והגנים, כדי לקדם את אחד הפתרונות החשובים ביותר לים של כולנו.

פורום רשויות החוף

פורום רשויות החוף מאגד בתוכו את 22 רשויות החוף של ישראל. הפורום הינו פלטפורמה בה מתקיים באופן שוטף דיון בסוגיות עקרוניות ומעשיות המעסיקות את רשויות החוף ואשר להן השפעה על הסביבה הימית והחופית ועל כל תושבי ישראל. הפורום משמש ללמידת עמיתים, להחלפת דעות ורעיונות וכן מייצג את רשויות החוף בפני מקבלי החלטות ורגולטורים. עבור אקואושן כארגון העובד עם רשויות החוף במגוון תוכניות ניהול חופים סביבתי, הפורום מהווה שותף משמעותי לקידום ופיתוח סוגיות של הגנת ושימור הסביבה הימית והחופית בישראל.

עוד על שיתופי הפעולה