שותפויות

שיתופי פעולה ארציים ובינלאומיים להגדלת
האימפקט החיובי על הסביבה הימית

שותפויות

כמה ממוקדי ההשפעה המשמעותיים ביותר על גורלו של הים ועתידו, נמצאים בידי מקבלי החלטות. מרשויות מקומיות שמתחזקות חופים ועד למשרדי הממשלה המתווים מדיניות סביבתית, קובעים תקינה מחייבת, מקצים משאבים לשמירת הסביבה ומגדירים אזורים כשמורות טבע. אנחנו פועלים יחד עם כל אלה כדי להשפיע ולתת תוקף ועוצמה להגנת הסביבה הימית והחופית בישראל.

תמונת דגל כחול שותפויות

תוכנית הדגל הכחול

מעל ל-4600 חופים, מרינות וכלי שיט בעולם מנוהלים על פי מתווה תוכנית הדגל הכחול מטעם ארגון FEE - Foundation for Environmental Education הבינלאומי. מתווה הדגל הכחול ממריץ את רשויות החוף לנהל את חופי הים שלהן באופן סביבתי ובר קיימא.
הדגל הכחול - תו איכות סביבתי-חברתי בינלאומי, מוענק מדי שנה , לחופים שעומדים בקריטריונים של קידום קיימות, שמירה על איכות מי ים, הבטחת נגישות למגוון אוכלוסיות ולבעלי מוגבלויות ופעילויות חינוך סביבתי לציבור הרחב. אקואושן היא הנציגה הבלעדית של תוכנית הדגל הכחול בישראל ומפקחת על החופים על מנת שיעמדו בקריטריונים מחמירים של קיימות.

תוכנית 'חוף נקי'

אקואושן שותפה לקמפיין הקיץ השנתי של המשרד להגנ"ס המקדם שינוי התנהגות של הציבור הרחב, תחת הסיסמה 'חד פעמי לא בים שלי'. השותפות היא כחלק מתוכנית 'חוף נקי' להעלאת מודעות בקרב הרוחצים והרשויות המקומיות לבעיית זיהום הים ולהפחתת כמות הפסולת בחופים. צוות אקואושן ופעיליו יורדים מידי קיץ לחופי הרחצה על מנת להשפיע על התנהגות הרוחצים. אנו מעבירים אירועי הסברה, סדנאות חוויתיות להעלאת מודעות לבעיית זיהום הפלסטיק וכן עורכים מחקרים ותצפיות המודדים את השפעת הקמפיין על התנהגות הרוחצים.

אנשי הים התיכון

אנשי הים התיכון היא רשת ארצית של קהילות הפועלות להקמת שמורות ימיות בים התיכון של ישראל. רשת אנשי הים התיכון מרוכזת ע"י אנו-עושים שינוי, וחברים בה אקואושן, צלול, דלפי, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, מגמה ירוקה וההתאחדות הישראלית לצלילה.
קידוחים, צינורות, זיהום, ליכלוך, שנים של דייג לא מבוקר – כל אלו מאיימים על מינים ומשבשים את המערכת האקולוגית באופן שעלול להיות בלתי הפיך. הדולפינים, הצבים, סוסוני הים, האלמוגים והים התיכון שלנו, ניצבים בפני השפעות מאתגרות מעשה ידינו. התאגדנו יחד, כמה מארגוני הסביבה המובילים בישראל תוך ליווי של רשות הטבע והגנים, כדי לקדם את אחד הפתרונות החשובים ביותר לים של כולנו.

פורום רשויות החוף

פורום רשויות החוף מאגד בתוכו את 22 רשויות החוף של ישראל. הפורום הינו פלטפורמה בה מתקיים באופן שוטף דיון בסוגיות עקרוניות ומעשיות המעסיקות את רשויות החוף ואשר להן השפעה על הסביבה הימית והחופית ועל כל תושבי ישראל. הפורום משמש ללמידת עמיתים, להחלפת דעות ורעיונות וכן מייצג את רשויות החוף בפני מקבלי החלטות ורגולטורים. עבור אקואושן כארגון העובד עם רשויות החוף במגוון תוכניות ניהול חופים סביבתי, הפורום מהווה שותף משמעותי לקידום ופיתוח סוגיות של הגנת ושימור הסביבה הימית והחופית בישראל.

עוד על שיתופי הפעולה