עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

מצא את ההבדלים ים וסביבה לשימוש ביתי


לפניכם שני ציורים כמעט זהים, עליכם למצוא את ההבדלים בין שני הציורים, להקיף אותם בעיגול ולצבוע את התמונה.

בהצלחה!

חומרים להורדה