עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

תחנת מוריס קאהן לחקר הים, בית הספר למדעי הים, אוני' חיפה

חקר של צוות המעבדה הכימית בנושא ביו-גיאוכימיה של עמודת המים. מטרת המחקר הינה להתחקות אחרי תהליכים ארוכי טווח בשפיעות הנוטריאנטים ( חומרי הזנה) המאפשרים גדילה של האצות הפלנקטוניות, המהוות את הבסיס למארג המזון של הים כולו. במחקר נבחנים ריכוזי הנוטריאנטים בשכבות המים השונות, ממי פני השטח המנוצלים עד תום על ידי אצות וחיידקים ועד למי העומק מתחת ל 120 מ', בהם מתחילים למצוא מאגרים של חומרי ההזנה החיוניים.
אנחנו מנסים להבין את ההשפעה של השינויים האקלימיים על התהליכים שמביאים את הנוטריאנטים מהעומק למים הרדודים בהם אור השמש מאפשר את הפוטוסינטזה וגם מנסים להבין את התהליכים בהם הם נצרכים. המדידות מתבצעות עד לעומק של 800 מטר בנקודה שנמצאת במרחק 15 מייל מול חופי חדרה ובנקודה נוספת מול חופי שדות ים בעומק 75 מטר.
אל נקודות אלו מגיעים כ-6 פעמים בשנה ובוחנים פרמטרים שונים, כגון: מליחות, טמפרטורה, חמצן מומס במים, עכירות, ריכוז נוטריינטים (סיליקה, חנקן, זרחן ואמוניה), ספירות תאים, ריכוז כלורופיל, דגימות דנ"א לניתוח אוכלוסיות פלנקטוניות ודגימות מים לניסויי העשרה שיבדקו צריכת חנקן ואמוניה והגבלת היצרנות הראשונית.