עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

תוכנית לימודים 'חופים'

פוסט ראשון - תוכניות

תוכנית חווייתית החושפת את התלמידים לנפלאות הים בסדרת מפגשים שנערכים בכיתות בית ספר עם מפגש שיא בחוף הים

  • קהל יעד: בתי ספר יסודי וחט"ב
  • סוג פעילות: תוכניות לימוד מתמשכות
  • משך הפעילות: 8-16 מפגשים

'חופים' היא תוכנית הדגל של אקואושן. התכנית נמצאת במאגר התכניות של משרד החינוך ומכוונת לטיפוח מיומנויות חשיבה עצמאית וביקורתית, עבודת חקר ושיתוף פעולה בצוותים תוך שימוש בעקרונות ה'למידה המשמעותית'. בין הנושאים הנלמדים: מגוון ביולוגי, הגנת הסביבה הימית, בתי גידול, השפעות האדם על הסביבה הימית, שינויי אקלים, בעיית הפסולת בים, פיתוח בר קיימא, ספורט ימי ואקטיביזם סביבתי. התלמידים לומדים מיומנויות חקר מדעי מתוך חוויה ופיתוח הסקרנות הטבעית. את המפגשים מעבירים מדריכים מקצועיים בוגרי תארים במדעי הים והחיים, בעלי רקע וניסיון עשיר בהדרכה בתחום.