עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

'חוקרים בים' פעילויות וסיורי חקר

'חוקרים בים' פעילויות וסיורי חקר

תוכנית לביצוע אקוטופ במגמות התיכון רלוונטיות, סדנאות וסיורי חקר המקנות התנסות בשיטות מחקר שדה, ומחקר השוואתי בים ובחוף.

  • קהל יעד: תיכון וחטיבות הביניים
  • סוג פעילות: סיורי חקר, אקוטופ, סדנאות
  • משך הפעילות: משתנה בהתאם לפעילות

פעילות האקוטופ מיועדת לתלמידי תיכון במגמות ביולוגיה , מדעי הסביבה כימיה וכדומה. הכרות עם בית הגידול הימי והחופי ומאפייניו, חשיפה לשיטות מחקר ימי והתנסות במדידות פרמטרים שונים שישמשו לחקירת המאפיינים הביוטיים והא-ביוטיים של הסביבה הנחקרת.

הסדנאות הסביבתיות ממוקדות במאפיינים הפיזיים והביולוגיים של בתי גידול שונים והשפעת האדם עליהם. התלמידים יתנסו במגוון שיטות במחקר שדה, ימדדו וישוו פרמטרים פיזיקליים ו/או כימיים שונים המבטאים את מצב הסביבה. נושאי חקר מוצעים: שפך נחל חדרה, פסולת מוצקה בחוף הים, השפעות סביבתיות של תחנת הכח ומתקן ההתפלה בחדרה וטבלאות הגידוד בחוף הים.

סיורי החקר הם בדגש אקולוגי. הכרות עם בית הגידול החוף הסלעי ומאפייניהם, הבנת התהליכים הביולוגיים המאפיינים את אזור החוף ומפגשו עם הים. חשיפה לשיטות מחקר ימי ואיסוף ומדידה של פרמטרים א-ביוטיים וביוטיים בסביבת החוף. לימוד התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבה זו והבנת יחסי הגומלין בין מגוון האורגניזמים הקיימים באזור. הסיור מותאם להנחיות מפמ"ר ביולוגיה וכולל הרצאה על המאפיינים של הים התיכון והסבר על מארג המזון הימי המתקיים באזורנו. ניתן להוסיף את 'הים הפתוח' כבית גידול שאיסוף הפרמטרים והלימוד עליו נעשים על ידי שיט בסירה וסיכום הסיור במליאה, ריכוז התוצאות והשלמות.