הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים

אקואושן מובילה את הקמת ותפעול רשת המתנדבים הארצית הראשונה בישראל לטיפול בזיהום ים מנפט ותוצריו.
משימת הליבה של רשת מתנדבי חירום ים היא הגברת יכולות המוכנות של מדינת ישראל והרשויות המקומיות לטיפול בזיהום נפט בים.
מרכיב המתנדבים מוכר בעולם כגורם קריטי בתכניות מוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים וחוף בנפט ותוצריו. המתנדבים מתפקדים כ'מכפלת כח' עם יכולות מקצועיות לנהל אירוע זיהום נפט ולעזור במניעת השפעותיו ההרסניות על קהילות ועל הסביבה הימית והחופית.

הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים הינה יוזמה משותפת של עמותת אקואושן והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשויות החוף ואנשי הים התיכון.
יוזמה זו נועדה לקדם את יישום התכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (נפט ונגזרותיו) - התלמ"ת, ולשפר את מוכנות והיערכות הרשויות לאירועי זיהום.
מרכיב המתנדבים מוכר בעולם כגורם קריטי בהיערכות ומוכנות מיטבית בתוכניות תלמ"ת,
הרשת הארצית של קבוצות 'מתנדבי חירום ים' המוקמות כיום בקרב רשויות החוף, כוללת בכל רשות ורשות, קבוצת איכות של מתנדבים המהווים כוח עזר מהותי במקרה של אירוע זיהום ימי וחופי בשמן, בכל קנה מידה.

הפעילות השנתית של 'מתנדבי חירום ים' מורכבת מהשתתפות בהכשרות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה וצוות ההדרכה של אקואושן. הכשרות אלו מתקיימות 3-4 פעמים בשנה, לרוב בשעות הערב, חלקן בכיתה וחלקן בשטח בפעילויות התנדבות בחופי הרשויות.
פעם או פעמיים בשנה מתקיימים תרגילים מקומיים / ארציים לטיפול בזיהום ים וחוף בשמן בהם המתנדבים מתבקשים לסייע כפי יכולתם.
בנוסף, אנו מציעים למתנדבים להשתתף בפעילויות העשרה מגוונות כגון סיורים, שנירקולים מודרכים, מדע אזרחי, הרצאות וימי גיבוש. ההשתתפות בפעילויות ההעשרה אינה חובה.