עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים

אקואושן מובילה את הקמת ותפעול רשת המתנדבים הארצית הראשונה בישראל לטיפול בזיהום ים וחופים בנפט ותוצריו.
מרכיב המתנדבים מוכר בעולם כגורם קריטי בתכניות מוכנות ותגובה לאירועי זיהום כאלו, המתנדבים מתפקדים כ'מכפלת כח' עם יכולות מקצועיות לנהל אירוע זיהום נפט ולעזור במניעת השפעותיו ההרסניות על קהילות ועל הסביבה הימית והחופית.
משימת הליבה של רשת מתנדבי חירום ים היא הגברת המוכנות של מדינת ישראל והרשויות המקומיות במקרה של אירוע זיהום ימי וחופי בנפט.

הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים הינה יוזמה משותפת של עמותת אקואושן והיחידה הארצית להגנת הסביבה הימית במשרד להגנת הסביבה בשיתוף רשויות החוף.
הים התיכון שוקק פעילות עם פוטנציאל זיהום - פעילות אסדות הגז הקיימות, זיכיונות חדשים לקידוח גז ונפט ותנועה רבה של מכליות נפט ואניות סוחר. עם כל אלה הסיכוי לאירוע זיהום עולה והופך לממשי הרבה יותר.
מדינת ישראל ערוכה באופן חלקי לטיפול באירוע דליפת נפט ממכלית או באסון קידוח בים התיכון. מרבית תכניות החירום המקומיות להגנה על חופים (לרבות טיפול בזיהום חופים בשמן) מצויות באחריות הרשויות החופיות (מועצות ועיריות) ורשות הטבע והגנים.

במקרה של אירועי זיהום ים וחוף בקנה מידה בינוני וגדול אשר הטיפול בהם צפוי להמשך זמן רב, אין 'מכפלת כוח' זמינה ומקצועית של מתנדבים שהינה חלק הכרחי בהצלחתן של תוכניות תגובה. רמת המוכנות הנוכחית של מרבית הגופים והרשויות בישראל לא תאפשר טיפול מיטבי באירועי דליפה בין אזוריים או ארציים.
הסיבה לכך, בין השאר, היא אי-אישור חוק התוכנית הלאומית למוכנות ותגובה לאירועי זיהום ים בשמן (תלמ"ת) שהוצע בהחלטת ממשלה עוד ב-2008 אולם נכון להיום טרם עבר בכנסת.
יוזמת הרשת הארצית של מתנדבי חירום ים נועדה לקדם את יישום התלמ"ת, ולשפר את מוכנות והיערכות הרשויות לאירועי זיהום.

הרשת הארצית של 'מתנדבי חירום ים' המוקמת כיום בקרב רשויות החוף, כוללת בכל רשות ורשות, קבוצת איכות של מתנדבים המהווים כוח עזר מהותי במקרה של אירוע זיהום ימי וחופי בשמן, בכל קנה מידה.
מאז השקת היוזמה ב- 2019, מאות מתנדבי חירום ים עברו הכשרות מקצועיות לטיפול בזיהום ים וחוף בשמן, השתתפו בתרגילים מקומיים וארציים וסייעו בפעולות התגובה לזיהום הזפת בחופים ב- 2021.

הפעילות השנתית של 'מתנדבי חירום ים' מורכבת מהשתתפות בהכשרות מקצועיות של המשרד להגנת הסביבה וצוות ההדרכה של אקואושן. הכשרות אלו מתקיימות 3-4 פעמים בשנה, לרוב בשעות הערב, חלקן בכיתה וחלקן בשטח בפעילויות התנדבות בחופי הרשויות.
מידי שנה מתקיימים תרגילים מקומיים / ארציים לטיפול בזיהום ים וחוף בשמן בהם המתנדבים מתבקשים לקחת חלק ולסייע כפי יכולתם.
בנוסף, אנו מציעים למתנדבים להשתתף בפעילויות העשרה מגוונות כגון סיורים, שנירקולים מודרכים, מדע אזרחי, הרצאות וימי גיבוש. ההשתתפות בפעילויות ההעשרה אינה חובה.