עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

המפתח הירוק

המפתח הירוק הוא תו איכות סביבתי בינלאומי המוענק לבתי מלון, אתרי אירוח, אתרי הסעדה ומרכזי כנסים מטעם ארגון FEE (Foundation for Environmental Education). התוכנית פועלת משנת 1994 ועד היום זכו במפתח הירוק למעלה מ-4,400 אתרים ביותר מ-60 מדינות ברחבי העולם.

המפתח הירוק הוא אישור לכך שבית העסק עומד בסטנדרטים המתקדמים ביותר בתחומי ניהול סביבתי ותפעול בר קיימא. התוכנית מעודדת את בית העסק לגבש מדיניות סביבתית ארוכת טווח, להפחית את טביעת הרגל הפחמנית שלו וליצור שינוי התנהגותי בקרב המבקרים ואנשי הצוות. התו ניתן לשנה אחת ובסיומה יש לחדשו.

עמותת אקואושן היא הנציגה הבלעדית של תוכנית המפתח הירוק בישראל.

זכאות לקבלת התו

כדי לקבל את המפתח הירוק על בית העסק לעמוד בקריטריונים מחמירים מתחומים שונים. בחלק מהקריטריונים חובה לעמוד והיתר הם קריטריוני רשות שעל בית העסק לעמוד באחוז מסוים מהם בהתאם לוותק שלו בתוכנית.

לעיון ברשימת הקריטריונים

תהליך ההסמכה בעסק

שלב 1 – הגשת מועמדות: על בית העסק להגיש טפסים ולצרף מסמכים.
שלב 2 – בדיקה בבית העסק: אקואושן שולחת בודק/ת לצורך ביצוע הבדיקה. במהלך הבדיקה מתבצע מעבר על מסמכים ומבוצעת בו בדיקה ויזואלית כדי לבדוק האם הוא עומד בתנאי התוכנית.
שלב 3 – החלטה: אקואושן מודיעה לבית העסק האם הוא עמד בתנאי התוכנית ומעבירה אליו את דוח הבדיקה.
שלב 4 – הענקה: במידה שהעסק נמצא זכאי לקבלת התו מוענקות לו תעודה ולוחית המעידות על עמידתו בתנאי התוכנית. זכאות העסק לתו מתעדכנת באתרים המובילים, כגון Booking ו-Google.
שלב 5 – חידוש: ההסמכה תקפה לשנה ולקראת סיומה אקואושן שולחת בודק/ת לצורך חידושה. החל מהשנה השנייה לתוכנית מתבצעת הבדיקה בעסק אחת לשלוש שנים וביתר השנים יש לשלוח לאקואושן אסמכתאות המעידות על עמידה בקריטריונים ללא הגעה פיזית של בודק/ת לבית העסק.

עלויות

המחיר להשתתפות בתהליך ההסמכה הוא 6,500 ש"ח לשנה. אקואושן היא מלכ"ר ולכן לא חלה תוספת מע"מ.
המחיר כולל את כל ההוצאות (דמי ההשתתפות בתוכנית, עלות הבדיקה והפקת התעודה והלוחית).
תיתכן תוספת עלויות נסיעה לאתרים הנמצאים ברמת הגולן, ים המלח, בקעת הירדן, דרומית לבאר שבע או צפונית לחיפה.