עיגול לטובהלתרומהלהתנדבותeng

תוכניות

פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות. פסקת טקסט קטגוריית תוכניות.

תוכנית לימודים 'חופים'

תוכנית חווייתית החושפת את התלמידים לנפלאות הים בסדרת מפגשים שנערכים בכיתות בית ספר עם מפגש שיא בחוף הים

לפרטים נוספים>

תוכנית לימודים 'חופים'

תוכנית חווייתית החושפת את התלמידים לנפלאות הים בסדרת מפגשים שנערכים בכיתות בית ספר עם מפגש שיא בחוף הים

לפרטים נוספים>

תוכנית לימודים 'חופים'

תוכנית חווייתית החושפת את התלמידים לנפלאות הים בסדרת מפגשים שנערכים בכיתות בית ספר עם מפגש שיא בחוף הים

לפרטים נוספים>