אקואושן

הינה עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 2002 ע”י מדענים ואנשי סביבה, מטרותיה של העמותה הן לקדם את שימור הסביבה החופית והימית באזורינו, להגביר את מודעות הציבור ולהשפיע על גופי החקיקה על מנת להגן על סביבה זו

אקואושן

הינה עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 2002 ע”י מדענים ואנשי סביבה, מטרותיה של העמותה הן לקדם את שימור הסביבה החופית והימית באזורינו, להגביר את מודעות הציבור ולהשפיע על גופי החקיקה על מנת להגן על סביבה זו