אקואושן

הינה עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 2002 ע”י מדענים ואנשי סביבה. מטרותיה של העמותה הן לקדם את שימור הסביבה החופית והימית באזורינו וכן להגביר את מודעות הציבור באמצעות מחקר, חינוך ופעילות קהילתית רחבה.

אקואושן

הינה עמותה ישראלית שהוקמה בשנת 2002 ע”י מדענים ואנשי סביבה, מטרתיה של העמותה הן לקדם את שימור הסביבה החופית והימית באורינו, להגסיר את מודעות הציבור ולהשפיע על גופי החקיקה על מנת להגן עלהסביבה זו