מחמ״לי

חקר ימים ואגמים לישראל

רשות הטבע והגנים

משרד החינוך

אדם טבע ודין

MedPan

Eco-Cinema

החברה להגנת הטבע

המשרד להגנת הסביבה

הרשת הירוקה

אוניברסיטת תל אביב

אוניברסיטת בר אילן

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

האוניברסיטה העברית

המרכז האקדמי רופין

ההתאחדות הישראלית לצלילה

מבואות ים

המרכז הבין אוניברסיטאי למדעי הים באילת