תכנית "חופים"  

תכנית חינוך ופעילות ימית, רב-רובדית המכוונת לטיפוח מיומנויות חשיבה עצמאית וביקורתית, עבודת חקר ושיתוף פעולה בצוותים תוך שימוש בעקרונות ה"למידה המשמעותית" על בסיס משימות פתרון בעיות (Problem Based Learning – PBLבנוסף לערכי הגנת הסביבה הימית התכנית מקנה לתלמידים כלים ללמידה ולחשיבה, לחקר ולגילוי לשיח ותקשורת. בין הנושאים הנלמדים: מגוון ביולוגי, הגנת הסביבה הימית, בתי גידול,
בעיית הפסולת בסביבה החופית והימית, פיתוח בר קיימא, דייג יתר, שייט, תעבורה, ספורט ימי ועוד.
התכנית נמצאת במאגר התכניות החיצוניות של משרד החינוך והחלה לפעול בשנה"ל תשע"ו ב- 30 כיתות
ושנה"ל תשע"ז בכ- 70 כיתות. 

משך הפעילות: 8-16 מפגשים
קהל יעד: תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים.            

נסחפים בזרם– Ocean drifters

לימוד תכנים אוקיינגרפיים באמצעות התנסות מעשית בה התלמידים שותפים לתהליך תכנון ובניית יחידות מדידת זרמים (ocean drifters) המשמשות למעקב אחר זרמי פני השטח באמצעות מערכת מיקום גלובאלית (GPS).
הנתונים הנאספים יכולים לשמש לעבודת החיזוי וההבנה של זרמי פני השטח בים והבנת ההשלכות הסביבתיות.                            משך הפעילות: 8 מפגשים בכיתה ו-2 הפלגות
קהל יעד: חטיבות ביניים ותיכון

MicroOcean מיקרואושן

תכנית לימוד ייחודית זו משלבת למידת חקר מעשית דרך ניסויי מעבדה עם עבודה תיאורטית
באמצעות מודלים מתמטיים ותוכנות ייעודיות. התכנית מתרכזת בחשיבותם של אורגניזמים מיקרוסקופיים במארג המזון הימי
והשפעתם העצומה על כדור הארץ. התכנית ממחישה את חשיבותם של מודלים אקולוגיים ככלי חיזוי להבנה ולניהול של משאבי ים,
וכן מקנה מיומנויות מתקדמות בחקר ובניסוי מדעי.                         

משך הפעילות: תכנית חצי שנתית של 15 מפגשים בכיתה ויום סיור
קהל יעד: חטיבות ביניים 

רוצים לשמוע עוד? פנו אלינו ב- education@ecoocean.org  או בטלפון 04-6364485