סיורי החקר כוללים מגוון פעילויות בדגש על הכרות עם בית הגידול חולי/סלעי/ימי ומאפייניו דרך התנסות בשיטות מחקר ימי. סיורי החקר לתיכונים כוללים תכניות הנחייה לעבודות חקר במגמות ביולוגיה, סביבה ומדעי כדור הארץ בתחומי הים והסביבה החופית.
הכרות עם בתי הגידול השונים בחוף הסלעי ומאפייניהם, הבנת התהליכים הביולוגים המאפיינים את אזור החוף הכוללים את האופי המיוחד של האזור. חשיפה לשיטות מחקר ימי ואיסוף והתנסות במדידות פרמטרים שונים שישמשו לחקירת המאפיינים הביוטיים והא-ביוטיים של הסביבה הנחקרת; לימוד התאמות צמחים ובעלי חיים לסביבה זו והבנת יחסי הגומלין בין מגוון האורגניזמים הקיימים באזור. צוות ההוראה בפעילויות החינוך השונות מורכב מאקדמאים בתחום הים והסביבה וסטודנטים למדעי הים.  

תכניות החקר נמצאות במאגר התכניות החיצוניות של משרד החינוך ומופעלות על ידי העמותה מעל לעשור.
משך הפעילות: כ-5 שעות

קהל יעד: תלמידי תיכון ממגמת ביולוגיה וסביבה. 

רוצים לשמוע עוד? פנו אלינו ב education@ecoocean.org או בטלפון 04-6364485