אקואושן מקדמת מחקר ימי בשיתוף מדינות הים התיכון:

 

מאז הקמתה, בשנת 2002, עמותת אקואושן היתה משמעותית בקידום וקיום מחקר ימי וסביבתי
תוך כדי שיתוף פעולה עם חוקרים ממדינות שונות ממזרח הים התיכון, הים האדום והים השחור