מעל לעשור אקואושן מובילה את תחום החינוך הסביבתי הימי בישראל.

יחידת החינוך באקואושן שמה לה למטרה לקדם ולטפח את הסביבה הימית והחופית באמצעות פעילות חינוך והסברה.

אנו מאמינים כי באמצעות חשיפה לנפלאות הים, ולהשפעת האדם על הסביבה הימית נצליח לרתום את החברה הישראלית לעשייה למען הים.

עיקר הפעילויות מתקיימות במרכז 'מגלים', מרכז ייעודי ללימוד מדעי הים והסביבה הפועל בקיבוץ שדות ים. במרכז קיימים בינוקולרים, שולחן מים, ציוד אור קולי וציוד ייעודי נוסף המשמשים להוראת מדעי הים והסביבה החופית והימית.

לצד הפעילות במרכז 'מגלים' מפעילה העמותה תכניות חינוך הכוללות סדרת מפגשים בנושא הסביבה הימית בבתי הספר ברחבי הארץ.

כעמותה התומכת ומקדמת את המחקר הימי בארץ באמצעות ספינת המחקר של העמותה עומדים לרשותנו ידע רב, ניסיון ואמצעים המאפשרים לנו לחשוף בפני התלמידים את חזית המחקר הימי. צוות ההוראה בפעילויות החינוך השונות מורכב מאקדמאים בתחום הים והסביבה וסטודנטים למדעי הים

פעילויות החינוך באקואושן עשירות ומגוונות ופונות למגוון גילאים, מגני ילדים , דרך תלמידי בית הספר היסודי, חט"ב והתיכון ועד הקהל הרחב.

מרכז 'מגלים'

פעילויות חינוך

כתבי סביבה צעירים

מגדיר מינים (אקופיש)