הקרן לחינוך סביבתי (FEE- The Foundation for Environmental Education) הינו ארגון בינלאומי לא ממשלתי ללא מטרות רווח המקדם פיתוח בר קיימא באמצעות חינוך סביבתי ברחבי העולם. FEE הינו ארגון גג לארגונים סביבתיים ברחבי העולם הפועל באמצעות חמש תכניות חינוכיות סביבתיות: הדגל הכחול, גרין קי, כתבי סביבה צעירים, Ecoschools ו-leaf (learning about forests).

אקו אושן הינה הנציגה הבלעדית של FEE ומפעילת התכניות בישראל. החל משנת 2011 אקו אושן מפעילה את התכניות הדגל הכחול, כתבי סביבה צעירים וגרין קי.