ברוכים הבאים:

חלק זה של האתר מיועד לכם, חוקרים וסטודנטים. בחלק זה תוכלו למצוא מידע על פעילות המחקר של העמותה. אחת המטרות המרכזיות שלנו היא קידום מחקר ימי בישראל ובסביבתה.הכלי המרכזי באמצעותו אנו תומכים במחקר הנו הספינה ה-Mediterranean-Explorer.הספינה נבנתה בהתאם לצרכים המיוחדים של כלי מחקר ימי, ומסוגלת לתמוך במגוון רחב של תחומי מחקר כגון גיאולוגיה, אוקיינוגרפיה וארכיאולוגיה. המדיניות שלנו היא לספק לקהילההמדעית ציוד מתקדם במחיר אפשרי.

בנוסף, סטודנטים למדעי הים ממוסדות להשכלה גבוהה מבקרים בספינת המחקר שלנו ומשתמשים בה לצורך תרגול מעשי של החומר הנלמד בכתה.כארגון סביבתי,אנו גם מבצעים מחקרי סביבה עצמאיים,דוגמת תכנית ניטור חופי היםהתיכון הישראליים.כמו-כן העמותה מקדמת בברכה שיתופי פעולה עם ארגוני סביבה אחרים.