נושא המחקר: מדידות אלקטרומגנטיות

תאריך: ינואר 2010 – דצמבר 2010.

ראש מחקר:

כחלק ממחקר שמטרתו גילוי גופי מים מתוקים בתת הקרקע של אקוויפר החוף באמצעות שיטות אלקטרומגנטיות נערכו מדידות אסקר קרקעית עמוק