נושא המחקר: השפעת חוות דגים על מבנה המערכת האקולוגית של הים התיכון הישראלי

תאריך: דצמבר 2014- ינואר 2016

ראש מחקר: דניאל שר, אוניברסיטת חיפה

במסגרת מחקר בו נבחנה השפעת כלובי הדגים על המערכת האקולוגית לחופי הים התיכון הישראלי נבנה מודל מארג מזון באמצעות תוכנת EwE. תקציר תחזיות המודל: מתחת לכלובים יהיה ריכוז חומר אורגני (דטריטוס) ואוכלוסיות בקטריאליות, לא תהיה פריחת פיטופלנקטון, אלא עליה ברמות הטרופיות הגבוהות (דגים). באמצעות toolbox של MatLab חושב השטח בו יהיה שטף נוטריינטים שמקורו בחוות לחודש דצמבר. לפי הספרות, השפעת חוות דגים ימיות משפיע ברדיוס של קילומטר. מטרת ההפלגה היא לאושש או להפריך את תחזיות המודל לגבי הרמות הטרופיות הנמוכות. ברצוננו למדוד: נוטריינטים, חומר אורגני  (TOC), בקטריות ופיטופלנקטון, בטרנסקט לפי גראדיאנט ריכוזי הנוטריינטים שחושב.