אקואושן מקדמת מאות מחקרים מאז הקמתה. מפורטים מטה כמה מן המחקרים:

 

נושא המחקר: ניווט, בקרה בצוללת אוטונומית (AUV) , חיפוש והצלה.

תאריך: ‏ספטמבר 2015- ‏אפריל 2016

ראש מחקר: פרופסור הוגו גוטרמן, המעבדה לרובוטיקה אוטונומית, אוניברסיטת בן גוריון

 

נושא המחקר: השפעת חוות דגים על מבנה המערכת האקולוגית של הים התיכון הישראלי

תאריך: דצמבר 2014- ינואר 2016

ראש מחקר: דניאל שר, אוניברסיטת חיפה

 

נושא המחקר: קניון אכזיב כגורם מעצב של מארג המזון האזורי

תאריך: 2010 אוקטובר

ראש מחקר: מיה אלסר, ד"ר דן כרם וד"ר דרור אנג'ל, החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה. ד"ר מייקל לזר, החוג למדעים גיאו-ימיים, אוניברסיטת חיפה

 

נושא המחקר: פיטופלנקטון חופי

תאריך: ינואר 2008

ראש מחקר: פרופסור סוון בר, אוניברסיטת תל אביב; פרופ' ברק חרות, המכון לחקר ימים ואגמים בחיפה; נורית גורדון המכון לחקר ימים ואגמים באילת

 

נושא המחקר: סקר ראשוני של רכס הכורכר העמוק מול חופי ישראל

תאריך: אוקטובר 2007

ראש מחקר: רמי צדוק, אוניברסיטת תל אביב