139

סקר קרקעית עמוק

אוקטובר 2010 – נובמבר 2010. כחלק מסקר בתימטרי לאומי מתמשך הנערך ע"י חקר ימים ואגמים לישראל והמכון הגיאולוגי לישראל נעשה שימוש במדיטרניאן אקספלורר במשך חודש לצורך עריכת הסקר בחופי הים התיכון של ישראל בעומקים 500-2000 מ'.

140

סקר גיאולוגי אילת-עקבה

אוקטובר 2010 – נובמבר 2010 . מחקר שמטרתו מיפוי העתקים פעילים באזור עקבה-אילת.

141

מדידות אלקטרומגנטיות

ינואר 2010 – דצמבר 2010. כחלק ממחקר שמטרתו גילוי גופי מים מתוקים בתת הקרקע של אקוויפר החוף באמצעות שיטות אלקטרומגנטיות נערכו מדידות אלקטרומגנטיות מסיפון המדיטרניאן אקספלורר בין אשדוד ות"א.