הנהלה:

חברי הועד המנהל:

אנדריאס וייל– יו"ר הוועד
פרופ' סוון בר -המחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת ת"א.
פרופ' יוסף מרט– החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה.
פרופ' אילנה ברמן-פרנק– המחלקה למדעי החיים, אוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר בברלי גודמן– בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר דן צ'רנוב– בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני, אוניברסיטת חיפה
מר ג'ונאס וייל– חבר הוועד
מר יוסטה טיקסל– חבר הוועד
מר נועם גרסל – חבר הוועד
מר אמיתי סלבסט – חבר הוועד

כל פנייה לאקואושן במטרה לסבסוד פעילות מחקר על סיפון ה- Mediterranean Explorer
נבחנת ע"י ועדה מדעית.

חברי הועד המדעי:
פרופ' סוון בר, המחלקה למדעי הצמח, אוניברסיטת ת"א.
פרופ' מיכה אילן, המחלקה לזואולוגיה , אוניברסיטת ת"א.
פרופ' אילנה ברמן-פרנק, המחלקה לביולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
ד"ר בברלי גודמן, החוג למדעים גיאו-ימיים, אוניברסיטת חיפה.
ד"ר גיתאי יהל, בית הספר למדעי הים והסביבה במכמורת, המרכז האקדמי רופין.
פרופ' יוסי מרט- החוג לציוויליזציות ימיות, אוניברסיטת חיפה.
פרופ' חזי גילדור – האוניברסיטה העברית.
ד"ר אסף אריאל, מנהל מדעי.
מר אריק רוזנבלום, מנכ"ל העמותה, אקואושן.