על FEE

ארגון FEE (Foundation for Environmental Education)  הוא ארגון לא-ממשלתי ללא מטרות רווח המקדם פיתוח בר קיימא בעזרת חינוך סביבתי.

הארגון פעיל בעיקר דרך חמשת תכניותיו החינוכיות – סביבתיות: הדגל הכחול, בתי ספר אקולוגיים, כתבים צעירים למען הסביבה, לומדים על היערות והמפתח הירוק.

מחזון FEE:

"FEE מקדמת חינוך סביבתי כדרך להפיץ את המודעות ולשפר את הידע. עם זאת, FEEמאמינה כי החינוך הסביבתי לא יכול להיות מוגבל אך ורק לידע, הוא גם חייב להפעיל באופן מכוון את תלמידיו, עם תוצאות הניתנות לצפייה ומדידה. FEEגם מאמין כי חינוך סביבתי יעיל יש לקדם באמצעות השתתפות אישית וקולקטיבית ומחויבות. לפיכך, תכוניות FEEמבוססות כולן על מתודולוגיה חזקה הדורשת מהמשתתפים להפוך את הידע ואת ההבנה שצברו לפעולה.

תוכניות FEE פועלות בתחום החינוך הסביבתי באמצעות: הגברת מודעות, תוכניות המותאמות למסגרות  החינוך הפורמלי והדרכה של צוותי חינוך. כל אחת מתוכניות FEE מכוונת כלפי קבוצה אחת או יותר לדוגמה: תלמידים, מורים, קהילות, מקבלי החלטות, תיירים, אזרחים וכו'. הגישה של FEE היא תמיד הטמעה וולונטרית, חיובית ובונה.FEE סבורה כי הפגנה של יוזמות מוצלחות וחיוביות היא השיטה הטובה ביותר להפיץ יוזמות אלו לאחרים ולקדם את ההתנדבות בקרבם. יחד עם זאת, FEE לא נוקטת עמדה פוליטית במסגרת הדיונים הסביבתיים הקיימים. חזון FEEלחינוך סביבתי שם לעצמו למטרה להעצים אנשים כדי שיוכלו לפתח חשיבה עמצאית או לחפש דרכי פעולה ולא להסתפק בפיתרונות מוכנים מראש.  FEE מאמינה כי רק בדרך זו יוכל הציבור לפתח מיומניות, ולהיות שותף חשוב ופעיל בתהליך השינוי אותו הוא עצמו מניע…

החזון של FEE הוא להביא לחינוך סביבתי לאנשים ברחבי העולם באמצעות רשת ארגונים לא ממשלתיים ללא כוונת רווח. FEE שואפת לטפח מודעות וידע, שיתוף, מחויבות, מיומנויות ויצירתיות באמצעות תכניותיה הוולונטריות, החיוביות והבונות ".

לפרטים נוספים, אנא בקרו באתר FEE
http://www.fee.global/