אקואושן תומכת במגוון רחב של פרויקטים מחקריים המתמקדים בחקר וניטור בריאותם של אקו סיסטמות ימיות. זאת מתוך אמונה כי המידע הנאסף הוא כלי חשוב להתמודדות עם האתגרים העומדים בפנינו במאמצנו להגן ולשפר את הסביבה הימית והחופית של ישראל.

ידע מדעי הוא עמוד תווך חשוב בהעלאת נושאים סביבתיים לסדר היום הציבורי והשפעה על מקבלי ההחלטות לצורך שינויי מדיניות הלוקחים את הסביבה בחשבון.

אנו פועלים על מנת לאפשר גם לחוקרים בעלי משאבים מוגבלים גישה לכלי מחקר בחזית המדע. הכלי המרכזי באמצעותו אנו תומכים במחקר הוא ספינת המחקר ה- Mediterranean Explorer .

כל חוקר אקדמאי וגוף מדעי יכולים להגיש בקשה לשימוש בספינה. כל בקשה נבחנת ע"י הועדה המדעית של אקואושן על מנת לאשר ולתת עדיפות בסבסוד למחקרים הבוחנים את הסוגיות העומדות במרכז האג'נדה הסביבתית של אקואושן . גובה הסבסוד נקבע ע"י הועדה.

אנו גאים בכך שספינת המחקר ה-Mediterranean Explorer לקחה חלק במספר רב של פרויקטים מחקריים מאריתראה שבדרום הים האדום ועד הים השחור בצפון. חוקרים מכל רחבי העולם חקרו ושיתפו פעולה על הסיפון של ה- "MEDEX".